Bio Pages

Chuyển người dùng vào trang của bạn bằng cách xây dựng một trang Bio Page với đầy đủ thông tin.

Bắt đầu Liên hệ chúng tôi

Một liên kết duy nhất.

Bạn có thể tạo một hồ sơ đẹp (BIO PAGE) cho mình và thêm nội dung như liên kết, thông tin liên hệ, video, liên kết mạng xã hội... Chia sẻ một hồ sơ trên mạng xã hội của bạn để người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang duy nhất.

Bắt đầu
Công cụ tiếp thị mới
Theo dõi và tuỳ chỉnh.

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi và tìm hiểu chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào liên kết trên hồ sơ của bạn và tìm hiểu họ đến từ đâu...

Bắt đầu
Dễ dàng theo dõi mã QR Code