QR Codes

Mã QR dễ sử dụng, động và có thể tùy chỉnh cho các chiến dịch tiếp thị của bạn. Phân tích số liệu thống kê và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn và tăng mức độ tương tác.

Bắt đầu Contact us

Advanced QR Codes
Customize Colors
Track Scans
Customize Design & Frames
Công cụ tiếp thị mới.

Mã QR có ở khắp mọi nơi như cửa vào cửa hàng, standee, bàn...dễ dàng quét bằng các thiết bị di động, nhờ nó bạn có thể dễ dàng thu hút người dùng và chuyển đổi họ. Mã QR có thể được tùy chỉnh để phù hợp với công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

 • Dynamic QR codes

  Track QR code scans with our dynamic QR codes

 • Customizable Design

  Customize the eye & the matrix

 • Frames & Custom Logo

  Add your own logo and frame your QR code

 • Custom Colors

  Customize colors to match your brand

Bắt đầu
Công cụ tiếp thị mới
Dễ dàng theo dõi mã QR Code.

Mã QR có thể chứa mọi loại dữ liệu đều từ địa chỉ web, số điện thoại, mật khẩu wifi...và hầu hết các loại dữ liệu có thể được theo dõi rất dễ dàng, do đó bạn sẽ biết chính xác khi nào và từ đâu một người đã quét mã QR của bạn.

Bắt đầu
Dễ dàng theo dõi mã QR Code