Pricing

Choose a plan that works for you.

FREE
Free
Recommended for the beginning, freelancers, bloggers
 • 100 URLs allowed
 • 10000 Clicks per month
 • 30-day Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • 1 Bio Profiles
 • 50 QR Codes
 • Custom Splash
 • CTA Overlay
 • 5 Event Tracking
 • Team Members
 • Branded Domains
 • Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
Get Started
BASIC
49000 đ
Recommended for freelancers, bloggers, marketers, small business
 • 1000 URLs allowed
 • 100000 Clicks per month
 • 365-day Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • 10 Bio Profiles
 • 100 QR Codes
 • 10 Custom Splash
 • 10 CTA Overlay
 • 10 Event Tracking
 • 10 Team Members
 • 30 Branded Domains
 • 10 Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
7-Day Free TrialGet Started
PREMIUM
199000 đ
Recommended for large agencies, teams, companies...
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • 1000-day Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • 100 Bio Profiles
 • 3000 QR Codes
 • 100 Custom Splash
 • 100 CTA Overlay
 • 100 Event Tracking
 • 10 Team Members
 • 100 Branded Domains
 • 100 Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
7-Day Free TrialGet Started

Frequently Asked Questions

Bạn có thể chuyển khoản qua Momo, Zalo, hay tài khoản ngân hàng. Bạn xem thêm ở phần thanh toán nhé. 
Trong vòng từ 1 - 6 tiếng bạn có thể sử dụng dịch vụ. 
Linkme.vn sẽ gửi bạn 30% hoa hồng khi bạn giới thiệu bạn bè thanh toán dịch vụ cho linkme.vn thành công. Mỗi người dùng sẽ có mã tiếp thị liên kết riêng, chỉ cần gửi đường link cho bạn bè của bạn và nhận hoa hồng khi dịch vụ được khởi tạo. 
Bạn có thể nâng cấp lên bất cứ lúc nào, và chỉ cần thanh toán phần chênh lệch giữa hai gói tài khoản.