Bảng giá

Chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

FREE
Free
Bắt đầu
 • Short links100
 • Link Clicks10,000/mo
 • Data Retention30 days
 • Custom Aliases
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Bio Profiles 1
 • QR Codes 50
 • Tuỳ chỉnh trang landing page
 • CTA Overlays
 • Theo dõi sự kiện
 • Team Members
 • Tên miền được gắn thương hiệu
 • Kênh
 • Campaigns & Link Rotator
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tuỳ chỉnh
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Remove Branding
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Developer API
 • Quảng cáo
BASIC
VND 49000
Try 30 days for free
 • Short links1,000
 • Link Clicks100,000/mo
 • Data Retention365 days
 • Custom Aliases
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Bio Profiles 10
 • QR Codes 100
 • Tuỳ chỉnh trang landing page 10
 • CTA Overlays 10
 • Theo dõi sự kiện 10
 • Team Members 10
 • Tên miền được gắn thương hiệu
 • Kênh 10
 • Campaigns & Link Rotator
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tuỳ chỉnh
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Remove Branding
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Developer API
 • Quảng cáo
PREMIUM
VND 199000
Try 30 days for free
 • Short links
 • Link Clicks
 • Data Retention1000 days
 • Custom Aliases
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Bio Profiles 100
 • QR Codes
 • Tuỳ chỉnh trang landing page
 • CTA Overlays 100
 • Theo dõi sự kiện 100
 • Team Members
 • Tên miền được gắn thương hiệu 100
 • Kênh 100
 • Campaigns & Link Rotator
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tuỳ chỉnh
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Remove Branding
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Developer API
 • Quảng cáo

Need a custom plan?

If our current plans do not fit your needs, we will create a tailored plan just for your needs.

Các câu hỏi thường gặp