Blog

August 04, 2022 Tìm hiểu về dịch vụ rút gọn liên kết Linkme.vn

Ngoài việc giúp liên kết trở nên ngắn gọn hơn, dễ xem, dễ nhìn thì Linkme.vn còn có nhiều công cụ để tracking hành vi của khách hàng khi tương tác với liên kết đó, điều này cực kỳ hữu ích khi bạn là một Marketer.