About us

Cập nhật mới nhất October 04, 2022

Là một nhà tiếp thị, chúng tôi nhận thấy rằng việc gửi một liên kết dài đến khách hàng là điều khó chịu đối với cả chúng tôi. Khi thực hiện các chiến dịch Marketing cho khách hàng, chúng tôi cần nhiều hơn các dữ liệu về hành vi của khách hàng khi tương tác với các liên kết đó để tối ưu hóa cho các chiến dịch sau.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động, mã QR ngày nay được ứng dụng rộng rãi và trở thành một phần quan trọng trong các chiến dịch Marketing, nhưng làm thế nào để đo lường và lấy dữ liệu từ khách hàng thông qua mã QR? Đó là lý do Linkme.vn ra đời.

Linkme.vn là một liên kết ngắn, khả năng vô hạn. Một liên kết ngắn cho phép bạn thu thập rất nhiều dữ liệu về khách hàng của bạn và hành vi của họ.

Hiểu người dùng và khách hàng của bạn sẽ giúp bạn tăng chuyển đổi. Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn theo dõi mọi thứ. Cho dù đó là số lượng nhấp chuột, quốc gia hay liên kết giới thiệu, dữ liệu luôn có để chúng ta phân tích.

Với linkme.vn, chúng tôi có thể chuyển đổi mọi thứ sang mã QR, dễ sử dụng, năng động và có thể tùy chỉnh cho các chiến dịch tiếp thị của bạn. Phân tích số liệu thống kê và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn và tăng mức độ tương tác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng cho tôi biết: [email protected]


As a marketer, we find that sending a long link to clients  is frustrating for both of us. When implementing Marketing campaigns for our customers, we need to understand more about it through links to optimize for the following campaigns. Along with the strong development of mobile devices, today's QR code is widely applied and has become an important part of Marketing campaigns, but how to measure and get data from the customers via the QR code ? That's why Linkme.vn was born.

Linkme.vn is one short link, infinite possibilities. A short link allows you to collect so much data about your customers and their behaviors.

Understanding your users and customers will help you increase your conversion. Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there for you to analyze it.

With linkme.vn we can convert everything to a QR code, easy to use, dynamic and customizable for your marketing campaigns. Analyze statistics and optimize your marketing strategy and increase engagement.

If you have any questions please let me know : [email protected]

LINKME.VN - A SERVICE OF BOX MEDIA COMPANY LIMITED.


BOX MEDIA COMPANY LIMITED

117 - 119 Ly Chinh Thang, Dist 3, HCM City.