Payment methods

Last Updated July 24, 2022

1. CHUYỂN KHOẢN QUA TK CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BOX
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Đô Thành.
Số TK: 042 0101 5006753    VND

2. THANH TOÁN QUA VCB

NGUYEN BAO TRUNG
Ngân hàng VCB - CN Hồ Chí Minh.
Số TK: 042 100 3751 666    VND

3. THANH TOÁN QUA MOMO